חיבור למשאבים

הריקון לא הושלם לאחר הפלה

אהובות ויקרות,בזמנים קשים אלה,בהם אנחנו עדות לפוגרום נוראי ולאנרגיה אדירה של צער אובדן ואבל. אני שולחת תפילות ואהבהלעילוי הנשמות וחיבור לביטחון ולאדמה טובה. שנים שאני פורקת צער ואבל מהרחם של נשים.הרחם יודעת להתמיר אנרגיה. אולם מה שאנחנו עדות לו עכשיו זו אנרגיה אדירה שלא ניתן להתמיר ברגע. אנרגיה שמחוברת לטראומות בין דוריות של שואה וזוועות. […]